Gmina krzywcza

Podpisanie umowy w ramach programu Life “Podkarpackie – Żyj i Oddychaj”

W dniu 3 lipca 2024 r. w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umowy w ramach programu Life “Podkarpackie – Żyj i Oddychaj” finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość projektu to 882 459,00 zł w tym 838 335,00 zł kwota dofinansowania i 44 124,00 zł wysokość wkładu własnego.

Program LIFE jest unijnym instrumentem finansowym, którego głównym celem jest ochrona środowiska oraz działania na rzecz klimatu. Wspiera on realizację polityki ekologicznej i klimatycznej Unii Europejskiej poprzez finansowanie innowacyjnych projektów z zakresu ochrony przyrody, gospodarki o obiegu zamkniętym, jakości życia, łagodzenia skutków zmiany klimatu oraz przejścia na czystą energię.

Działanie zawarte w programie maja zachęcić mieszkańców m.in. Gminy Krzywcza do korzystania z odnawialnych źródeł energii, dbania o środowisko oraz podejmowania świadomych wyborów w życiu.

Program kładzie nacisk na zrównoważony rozwój oraz troskę o środowisko naturalne.

Dzięki pozyskanym środkom Urząd Gminy Krzywcza będzie mógł zatrudnić na okres 6 lat pracownika (energetyka gminnego) realizującego założenia programu i pomagającego mieszkańcom w wyborze m.in. ekologicznych rozwiązań dotyczących np. docieplenia budynków czy wymiany źródeł ciepła.

Skip to content