Gmina krzywcza

Gmina Krzywcza otrzymała dofinansowanie na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

Gmina Krzywcza otrzymała dofinansowanie na zadanie z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest. Dnia 27 lutego br. podpisano umowę dotacyjną w Rzeszowie.

Odbiór wyrobów zawierających azbest odbył się zgodnie z kolejnością złożonych wniosków.

Wartość zadania wyniosła  3 331,24 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 2 450,00 zł.

„Usuwanie odpadów azbestowych Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu, oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane  w gospodarstwach rolnych” dzięki wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Dwa loga. Logo z lewej WFOŚiGW w Rzeszowie logo z prawej NFOŚiGW
Skip to content