Gmina krzywcza

Fundacja Ułani Króla Jana z Malawy poszukuje chętnych do statystowania w filmie paradokumentalnym dotyczącym najazdów tatarskich na ziemiach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej

Fundacja Ułani Króla Jana z Malawy w gminie Bircza przy wsparciu:

 – Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej

 – Starostwa Przemyskiego

 – Fundacji Agencji Rozwoju Przemyślu

w dniach 10 – 14 września zamierza zrealizować film paradokumentalny dot. najazdów tatarskich na ziemiach południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

W scenach fabularnych zagrają zawodowi aktorzy np. Marcin Troński, który zagrał w ponad 120 polskich filmach.

Konsultantem historyczny filmu jest dr Andrzej Gliwa.

Film jest inicjatywą społeczną i ma dwa cele:

  1. Przywrócenie należnej pamięci ponad miliona osób, obywateli dawnej Rzeczpospolitej, w dużej części naszych przodków, mieszkańców naszego regionu.
  2. Promocji szeroko rozumianego regionu w dorzeczu Sanu – w kontekście jego odmienności i przyszłego szlaku tatarskiego. Centralne regiony obecnej Rzeczpospolitej nigdy nie doświadczały najazdów tatarskich. Film i cała akcja promocyjna, będzie okazją do pokazania walorów geograficznych naszej ziemi.

Kluczowe sceny wymagają dużej liczby statystów, brańców. Dzieci, kobiet i mężczyzn.

Każda chętna osoba do statystowania musi przesłać zdjęcie w proponowanym własnym stroju („prosty przyodziewek wiejski” jakim były długie koszule, przepasane rzemieniem czy sznurkiem, bluzki damskie, proste spodnie – naturalne tkaniny, len lub wełna)

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: slawek@ostojatradycji.pl 

Plan zdjęciowy z udziałem statystów planowany jest na 13 i 14 września 2023 roku w okolicach Krasiczyna.

Za udział w statystowaniu nie przewiduje się wynagrodzenia jak również za przygotowanie stroju i dojazdu na plan zdjęciowy.

Potrzebni są:

-mężczyźni

-kobiety i dzieci w każdym wieku (pod opieką opiekunów prawnych)

-młodzież

Skip to content