Gmina krzywcza

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

GMINA KRZYWCZA
Krzywcza 36,  37 – 755 Krzywcza

OGŁOSZENIE

Opublikowano: 28 czerwiec 2023 r.  

Ogłoszenie o  zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1343)

2. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Krzywcza, Krzywcza 36 37 – 755 Krzywcza, NIP: 795-230-63-07, REGON: 650900393 w imieniu której działa Wójt Gminy Krzywcza Pan Wacław Pawłowski, tel. (16) 671 14 86, adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywcza.pl

3. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizator dokona wyboru operatora poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:

  • Rodzaj transportu:

Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy (autobusowy –minimum 19 osób wraz z kierowcą),

  • Obszar objęty przedmiotem zamówienia:

Gmina Krzywcza

  • Linie komunikacyjne:

Linia 1:  Średnia – Reczpol pod Dębem / Reczpol pod Dębem – Średnia ( tam i  powrót – ok. 38 km)

Linia 2:  Bachów Krążki – Skopów– Reczpol / Reczpol –Skopów– Bachów Krążki (tam i  powrót – ok. 40 km)

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:  29 grudnia 2023 r.

6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

  • Planowana data rozpoczęcia świadczenia usługi: 1 styczeń 2024 r.
  • Przewidywany czas trwania umowy: 12 miesięcy.

7. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany informacji zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

8. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

  • Biuletyn Informacji Publicznej Gminy: www.bip.ugkrzywcza.pl
  • Tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Krzywcza,
  • Strona internetowa organizatora: www.krzywcza.pl
Skip to content