Gmina krzywcza

Podpisana umowa na wykonanie zadania: „Przebudowa istniejących budynków Zespołu Szkół w Krzywczy wraz z rozbudową infrastruktury”.

W dniu 06.06.2023 w siedzibie Zamawiającego – Gminy Krzywcza, została podpisana umowa z Wykonawcą – Firmą Łukasz Korytko EL-PER z Woli Węgierskiej na wykonanie zadania: „Przebudowa istniejących budynków Zespołu Szkół w Krzywczy wraz z rozbudową infrastruktury”.

Inwestycja jest dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowity koszt inwestycji wynosi 6 281 870,55 zł., udział własny gminy 942 280,58 zł. Termin wykonania został określony na 06.09.2024 r.

Do najważniejszych prac w ramach realizowanego zadania należą:

Budowa zbiornika przeciwpożarowego wraz z infrastrukturą, odwodnienie budynków, docieplenie ścian budynku, docieplenie stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachu budynku szkolnego wraz z łącznikiem, przebudowa dachu nad salą gimnastyczną, przebudowa ogrodzenia, nawierzchni dróg i placów, nawierzchni boiska z urządzeniami, budowa piłkochwytów. rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Skip to content