Gmina krzywcza

Gmina Krzywcza partnerem europejskiego projektu badawczego TANDEM

Instytut-Gospodarki-Surowcami-Mineralnymi-logo

Pragniemy poinformować, że Gmina Krzywcza bierze udział projekcie badawczym dotyczącym transformacji energetycznej pt. TANDEM – Transdisciplinary ANd Deliberative equity appraisal of transition policies in Energy and Mobility (PL: Transdyscyplinarna i deliberatywna ocena sprawiedliwości polityk transformacyjnych w dziedzinie energetyki i transportu) finansowanego w ramach programu Horizon (ścieżka 2.5 – Climate, Energy, and Mobilit).

Celem projektu TANDEM jest analiza stanu obecnego oraz opracowanie metodologii umożliwiającej decydentom tworzenie i wdrażanie  sprawiedliwych ścieżek transformacji poprzez zaangażowanie potencjalnie zainteresowanych obywateli, władz publicznych, sektora prywatnego oraz innych kluczowych interesariuszy.

Gmina Krzywcza stanowi jedno z pięciu europejskich studiów przypadku, których dokładne poznanie pozwoli na wspólne opracowanie rekomendacji dla decydentów zarówno na szczeblu regionalnym i krajowym, jak i europejskim. Pozostałe studia przypadku to: strefa czystego transportu w Brukseli, termomodernizacja osiedli mieszkaniowych w Innsbrucku, produkcja torfu w północnej Finlandii oraz spółdzielnie energetyczne w Katalonii.

Badania zaplanowane w ramach projektu oraz propozycje wdrożenia nowych polityk w zakresie energetyki i transportu na terenie Gminy realizowane będą przez naukowców z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk (https://min-pan.krakow.pl) we współpracy z decydentami i mieszkańcami Gminy Krzywcza.

Projekt potrwa do sierpnia 2025. Więcej informacji pod adresem: https://cordis.europa.eu/project/id/101069653

Skip to content