Gmina krzywcza

Informacja dla osób, które uczestniczyły w programie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza”

Informujemy mieszkańców, u których są zamontowane przydomowe oczyszczalnie ścieków w ramach programu  „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzywcza”, że zgodnie z  umową w dniach 06.03.2023 r. – 31.03.2023 r. będzie przeprowadzony pierwszy wywóz osadów ściekowych. Wywóz będzie realizowany przez firmę: Marek Szuban – Usługi Asenizacyjne z Chyrzyny.
Zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie o  terminie wywozu. Prosimy mieszkańców o  potwierdzenie wykonania usługi poprzez podpis na wykazie, który został dostarczony Wykonawcy.

W razie pytań można się kontaktować
z Referatem ds. gospodarki komunalnej i  ochrony środowiska, tel. (16) 671-14-86 w. 41.

Skip to content