Gmina krzywcza

KRUS zaprasza do uczestnictwa w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy ”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Przemyślu zaprasza i zachęca dzieci rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS ze szkół podstawowych z terenów wiejskich do uczestnictwa w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy ”. Tematem konkursu jest zapobieganie skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego a także popularyzacji wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) oraz ochrony środowiska naturalnego.

Udział w konkursie polega na wykonaniu prac plastycznych w formacie A-3 w dowolnej technice, a ich treść powinna dotyczyć tematyki tegorocznej edycji czyli popularyzowania zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klasy 0-VIII w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 31 marca 2023r.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl

Bezpiecznie-na-wsi

Skip to content