Gmina krzywcza

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczących realizacji hospicjum”

      Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organizacja pozarządowa ma prawo z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego. Stowarzyszenie Rycerskie i Szpitalne Bractwo Św. Łazarza z Jerozolimy Stowarzyszenie katolickie w Przemyślu w dniu 14 grudnia 2022 r. złożyło ofertę na zadanie pn.: „Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczących realizacji hospicjum„.

Oferta została załączona do niniejszego ogłoszenia.

Do dnia 22 grudnia 2022 r. do godziny 15.00 można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres mailowy: sekretariat@krzywcza.pl.

Skip to content