Gmina krzywcza

Informacja

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu strategicznego dla LGD Pogórze Przemysko – Dynowskie na stronie firmowej oraz na profilu społecznościowym ww. Stowarzyszenia zostały umieszczone ankiety potrzebne do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

Jedna z nich jest dedykowana wprost do ludzi młodych od 16 do 25 r.ż. Druga ankieta bada preferencje mieszkańców i przedsiębiorców oraz rolników co do kierunków wsparcia rozwoju gospodarczego. W Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na stronie 1015 czytamy: „Działalność gospodarcza powinna być wspierana jedynie w zakresie w jakim jest to zgodne z celami tematycznymi wskazanymi w LSR.” Co oznacza, że w ramach nowej strategii nie będziemy wspierać wszystkich rodzajów działalności gospodarczych jak dotychczas, a jedynie te, które będą kluczowe dla rozwoju naszego obszaru!

Odnośniki do ankiet:

Działalność gospodarcza i rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych:   https://forms.gle/g5rkscpCefpyyypt6

Aktywność społeczna ludzi  młodych: https://forms.gle/S673oXjTuHeUqdJi6

Zachęcamy do wypełnienia tychże ankiet.

Skip to content