Gmina krzywcza

Informacja nt. ogólnopolskiego projektu organizowanego przez stowarzyszenie Klub Jagielloński, pt. Nawigator Legislacyjny dotyczący działalności NGO

Powstał ogólnopolski projekt, organizowany przez stowarzyszenie Klub Jagielloński, pt. Nawigator Legislacyjny. Głównym celem tego projektu jest obserwowanie dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego organizacji pozarządowych w Polsce oraz stworzenie mechanizmu wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszych, lokalnych organizacji.

Mając świadomość tego, jak skomplikowane jest sprawne zarządzanie w trzecim sektorze, zwłaszcza w małych miejscowościach, zamierza się stworzyć program monitoringu legislacji dotyczącej działalności NGO. Stowarzyszenie będzie się przyglądać wszystkim zmianom prawnym, które dotyczą organizacji społecznych. Zebrane informacje wyślą oni raz w miesiącu w postaci darmowego newslettera do wszystkich organizacji, które zapiszą się do ich bazy.  
Chcą oni też, aby analizy, porady i rekomendacje docierały do jak najszerszego grona. Stowarzyszeniu zależy na tym, aby odbiorcami tego programu, były podmioty takie jak Ochotnicze Straże PożarneKoła Gospodyń Wiejskich i organizacje z mniejszych miejscowości.

Mają oni również nadzieję, że tak przygotowany nawigator stanie się realnym wsparciem, dla osób starających się działać społecznie nawet w najmniejszych miejscowościach i pomoże im uniknąć komplikacji związanych z trudną działką legislacji, która często jest największym wyzwaniem dla zapalonych społeczników.

Projekt jest finansowany sfinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Dzięki czemu udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie internetowej Klubu Jagiellońskiego


Malwina Krużyńska
koordynatorka projektu 
Nawigator legislacyjny dla NGO

Skip to content