Gmina krzywcza

Informacja o możliwości zakupu węgla po preferencyjnej cenie

Wójt Gminy Krzywcza informuje, że będzie możliwy zakup przez mieszkańców Gminy Krzywcza węgla kamiennego (groszek, orzech) po preferencyjnej cenie. O zakup w/w węgla ubiegać się będą mogły osoby, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Gospodarstwa domowe będą miały prawo do zakupu węgla po preferencyjnej cenie w ilości do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz kolejne do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Węgiel pochodził będzie z importu i posiadał będzie stosowne certyfikaty.

Urząd Gminy nie ma wpływu na jakość węgla i nie odpowiada za jego parametry.

Urząd Gminy musi oszacować ilość węgla jaką powinien zamówić.
W związku z tym prosimy wszystkich zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnej cenie przekazanie takiej informacji do dnia 7 listopada br. do Urzędu w jeden z następujących sposobów: osobiście (parter pokój nr 2), telefonicznie (16 671 14 86 wew. 41) bądź pocztą elektroniczną na adres sabinagagat@krzywcza.pl.

Składanie wniosków o zakup węgla w preferencyjnych cenach odbywało się będzie w terminie późniejszym.

Skip to content