Gmina krzywcza

Odnowiono nagrobek Władysława Starżyńskiego na Cmentarzu Komunalnym w Krzywczy

24 sierpnia br. na Cmentarzu Komunalnym w Krzywczy przeprowadzono odbiór prac konserwatorskich  przy obiekcie: nagrobek Władysława Starżyńskiego. Odbiór ten nastąpił przy udziale przedstawicieli następujących instytucji: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Urzędu Gminy Krzywcza. Całkowity koszt wykonanych prac konserwatorskich wyniósł 17 097,00 zł, z czego dotacja z Urzędu Gminy Krzywcza wyniosła 11 000,00 zł, środki z VII kwesty na rzecz ratowania zabytków zorganizowanej w 2019 roku wyniosły 4 764,00 zł i środki własne Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu 1 333,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że kwesta na rzecz ratowania zabytków w 2019 r. była zorganizowana na rzecz nagrobka Jadzi Starzeńskiej i Adama Starzeńskiego. Organizatorzy planowali, że przez dwa lata podczas kwesty w Krzywczy zbierane będą środki finansowe na rzecz renowacji wspomnianego powyżej nagrobka, bowiem z uwagi na zniszczenia i rozmiar wspomnianego obiektu koszty prac konserwatorskich są bardzo wysokie. Z uwagi na fakt, że pandemia Covid 19 uniemożliwiła organizację kwesty w latach 2020 – 2021 właściciel obiektu, tj. Urząd Gminy Krzywcza w porozumieniu z Towarzystwem Przyjaciół Przemyśla i Regionu podjął decyzję, by w 2022 roku wykonać prace konserwatorskie przy nagrobku Władysława Starżyńskiego, którego koszt remontu był znacznie niższy.

Jednocześnie zapewniamy, że w naszych planach jest wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobku Jadzi Starzeńskiej i Adama Starzeńskiego po uprzednim zebraniu środków na ten cel.

Skip to content