Gmina krzywcza

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „DOTACJE na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „DOTACJE na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Termin i miejsce spotkania:
28 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 13:15.
ul. Kościuszki 2 w Przemyślu (parter, pokój nr 3).

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.przemysl@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora lub telefonicznie pod numer 798 771 080 lub 798 771 524. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.  

Spotkanie skierowane jest do osób poniżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.  

W spotkaniu weźmie udział Pani Magdalena Kusaj, która przedstawi szczegóły dotyczące udziału w projekcie „MŁODZI SAMODZIELNI” Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Program spotkania:
1. Powitanie uczestników i przedstawienie oferty sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
2. Przedstawienie celu projektu.
3. Omówienie grupy docelowej i kryteriów kwalifikowalności do projektu.
4. Przedstawienie oferowanych form wsparcia.
5. Przedstawianie etapów rekrutacji i udziału w projekcie.
Po spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator szkolenia:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu  
ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
tel.: 798 771 080, 798 771 524
e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

Szczegółowe

Linki do ogłoszenia:

http://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/2042-spotkanie-informacyjne-dotacje-na-zalozenie-firmy-dla-osob-ponizej-30-roku-zycia-na-terenie-wojewodztwa-podkarpackiego

https://www.facebook.com/photo/?fbid=357238066430523&set=a.150055130482152

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content