Gmina krzywcza

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu informuje o rozpoczęciu rekrutacji na kursy z dofinansowaniem w certyfikowanych zawodach za 12% wartości

Przemyśl, dnia 13.04.2022 r.

Szanowni Państwo!

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu informuje o rozpoczęciu rekrutacji na kursy z dofinansowaniem w certyfikowanych zawodach za 12% wartości. Wkład własny uczestników wynosi tylko ok. 200 zł.

Dla grup w małych miejscowościach kursy w kierunku kucharz, opiekunka dziecięca
i kasy fiskalne prowadzimy na miejscu (np. w wiejskich świetlicach). Prosimy o przekazanie tej informacji sołtysom i lokalnym liderom.

Wybrane kierunki kursów:

 • Fryzjer.
 • Obsługa kas fiskalnych.
 • Opiekunka dziecięca.
 • Kosmetyczka.
 • Krawiec.
 • Kucharz.
 • Kelner.
 • Cukiernik.
 • Spawacz (MAG, TIG, gazowy, elektrodą otuloną).
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.
 • Operator: koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego.
 • Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
 • Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.
 • Operator wózków jezdniowych.
 • Operator suwnic.
 • Operator żurawi przenośnych (HDS), samojezdnych.

Osobom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:
* Materiały dydaktyczne (m.in. główki fryzjerskie na własność).

* Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców na autentycznym sprzęcie, na którym uczestnicy zdają egzaminy, z użyciem profesjonalnego sprzętu i przygotowanych warunkach.

* Wydanie zaświadczeń potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zdaniu egzaminów przeprowadzanych przez renomowane i uznawane w kraju i za granicą instytucje certyfikujące.

* Przerwy kawowe.

* Ciągłą opiekę nad kursantkami/kursantami od chwili zapisu do momentu zaliczenia egzaminu.

Aby skorzystać z podanych kursów, należy w trakcie szkolenia wnieść wkład własny
wynoszący 12 % wartości kursu, tj. w wysokości ok. 200zł (słownie: dwieście złotych)
w trakcie realizacji kursu. Jest to całkowity koszt kursu wraz z przeprowadzeniem egzaminów i wydaniem certyfikatów.

Nabór jest prowadzony do wyczerpania limitu 400 miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.

Z kursów skorzystać mogą wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia,
nie prowadzące pozarolniczej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

(200 m od Galerii Sanowej) parter, pok. nr 2

www.zdz-przemysl.com

tel. 16 678-24-04, 16 678-38-30, 795-478-456, 508-562-334

e-mail: kursy@zdz-przemysl.com

Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc w rozpowszechnianiu ww. informacji.

Z poważaniem

Zespół ZDZ w Przemyślu

Skip to content