Aktualności

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW

1. Na mocy uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 stycznia 2019 r. zarządzono wybory sołtysów we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Krzywcza. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 24 lutego 2019 r. 2. Wybory...

28 stycznia 2019

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków w ramach PP „Czyste Powietrze” od dnia 21.01.2019 r. przez WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. wznowiony został nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną...

23 stycznia 2019

Kontakt


Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00