Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Zapraszamy do udziału w Kweście na krzywieckim Cmentarzu Komunalnym 1 listopada 2017 roku!

1 listopada br. w godz. 9.00 - 16.00 na Cmentarzu Komunalnym w Krzywczy zostanie zorganizowana po raz kolejny zbiórka publiczna na renowację zabytkowych nagrobków. Dzięki hojności mieszkańców Gminy Krzywcza i zebranym środkom (Kwesta 2015 i 2016) oraz dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (15 tys. zł) i dotacji z Gminy Krzywcza (3 tys. zł) przeprowadzono I etap konserwacji grobowca hr. Dembinskiej, zakupiono kamień i wykonano projekt II części grobowca, który zostanie wyrzeźbiony i ustawiony w 2018 r. Dzięki pozyskanym środkom, w 2018 roku będzie można zobaczyć grobowiec hr. Dembinskiej - właścicielki Ruszelczyc w pięknej, pierwotnej formie.
W tegorocznej "Kweście 2017" jako wolontariusze uczestniczyć będą:
_ Wójt, radni i sołtysi z Gminy Krzywcza,
- dyrektorzy, nauczyciele ze szkół z terenu Gminy Krzywcza,
- uczniowie z Zespołu Szkół w Krzywczy,
- członkowie ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Krzywcza,
- mieszkańcy Gminy Krzywcza.
Organizatorem Kwesty 2017 jest Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu we współpracy z Gminą Krzywcza, zaś koordynatorem kwesty p. Piotr Haszczyn.
Zapraszamy do udziału w Kweście 2017!

Autor:Agata