Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

XL sesja Rady Gminy Krzywcza w dniu 19 października 2017 r. od godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Krzywczy

Autor:Mietek