Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Spotkanie Informacyjno-Konsultacyjne na temat realizacji grantów w ramach Projektów Grantowych LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie

Autor:Robert Sobol