Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Reprezentanci Gminy Krzywcza w gronie laureatów kulinarnego konkursu pn. "Nasze kulinarne dziedzictwo - potrawy regionu przemyskiego 2017"

Pomimo niesprzyjającej aury na dziedzińcu dubieckiego zamku zagościło dziś wielu ludzi, a to za sprawą imprezy "Pożegnanie lata" zorganizowanej przez Powiat Przemyski. Na scenie zagościło wielu znamienitych artystów, jak chociażby Romuald Lipko . Znany grecki Szef kuchni Teo Vafidis wtajemniczał publiczność w tajniki dobrej kuchni, a nawet próbowano pobić rekord Guinessa w ilości par tańczących poloneza.
Jednym z elementów programu było rozstrzygnięcie kulinarnego konkursu pn. "Nasze kulinarne dziedzictwo - potrawy regionu przemyskiego 2017". W konkursie tym uczestniczyły z terenu Gminy Krzywcza trzy grupy: reprezentanci Stowarzyszenia "Jesteśmy razem w Ruszelczycach", KGW Skopów, KGW Babice i KGW Średnia.
Przedmiotem konkursu były potrawy regionalne, które oceniano w następujących kategoriach:
1. Zupy regionalne, dania główne (danie mięsne, półmięsne, jarskie),
2. Przystawki, wyroby garmażeryjne,
3. Desery i napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe).

Nasi przedstawiciele zajęli czołowe miejsca w tymże konkursie:
W pierwszej kategorii, tj. zupy regionalne, dania główne KGW Babice otrzymało I miejsce za "Babickie gołąbki" i nagrodę główną w wysokości 1 000,00 zł.
W drugiej kategorii, tj. przystawki, wyroby garmażeryjne za "Swojski chleb z wiejskim smalcem i ogórkami" II miejsce i nagrodę w wysokości 800,00 zł zdobyło KGW Skopów.
W trzeciej kategorii, t. desery i napoje regionalne (alkoholowe i bezalkoholowe) III miejsce i nagrodę 500,00 zł otrzymali przedstawiciele Stowarzyszenia "Jesteśmy razem w Ruszelczycach" za "Proziaki", zaś I miejsce i nagrodę 1 000, 00 zł w tej kategorii otrzymało KGW Średnia za "Sernik i wiejską nalewkę".
Wszystkim nagrodzonym, w tym w szczególności tym z Gminy Krzywcza, serdecznie gratulujemy!

Autor:Agata