Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego w Gminie Krzywcza - fotorelacja

7 listopada 2017 roku w Dworze w Babicach odbyło się uroczyste wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Wójt Gminy Krzywcza p. Wacław Pawłowski wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Krzywcza p. Piotrem Pytlowanym oraz kierownikiem USC Krzywcza p. Jolantą Besa - Skubisz odznaczyli łącznie 13 par małżeńskich z terenu Gminy Krzywcza "Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie" przyznanymi przez Prezydenta RP.
Uroczystość swoim występem uświetniła Dziecięca Grupa Teatralna "Bystrzaki" działająca przy Świetlicy Wiejskiej w Babicach oraz zespół taneczny i grupa flecistów z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach.

Autor:Agata