Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Informacja

W imieniu Starosty Przemyskiego i Przemyskiego Konwentu Społeczno – Gospodarczego w Przemyślu informuję, że w dniu 13 marca 2018 roku o godzinie 10,00 na Sali narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi pozyskaniem środków finansowych na działalność gospodarczą. Proszę o przekazanie tej informacji przedsiębiorcom z terenu Pana Gminy. W załączeniu przekazuję też otrzymane dokumenty w tej sprawie i informację zamieszczoną niżej.

 

Pozdrawiam Jerzy Góralewicz – Sekretarz Powiatu Przemyskiego

 

Jeśli firma należy do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i planuje wprowadzić na rynek innowacje (produktową, procesową o charakterze technologicznym np. wdrożyć nowy system, oprogramowanie, maszynę, linię produkcyjną) może w ramach działania 2.3.1. otrzymać nawet 700 tys. zł na inwestycje i do 350 tys. na usługi doradcze. Poziom dofinansowania to:

 

- na usługi doradcze: 70% (o ile firma w ciągu ostatnich 3 lat nie przekroczyło kwoty pomocy de minimis o wartości 200 tys EUR)

 

- na inwestycje max 70%: zgodnie z mapą dotacji: http://poig.parp.gov.pl/index/index/2737 (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa na terenie Podkarpacia: mikro przedsiębiorstwo dofinansowanie na poziomie: 70%, małe: 60%, średnie: 50%)

 

Usługi doradcze w ramach wniosku są obowiązkowe i mogą być świadczone tylko przez akredytowane Ośrodki Innowacji (https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/innowacyjnosc/akredytacja-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/), do których należy Stowarzyszenie B-4.

Autor:Mietek