Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KRZYWCZA (LUTY/MARZEC 2018 ROK)

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
NA TERENIE GMINY KRZYWCZA
(LUTY/MARZEC 2018 ROK)

poświęcone omówieniu bieżących spraw gospodarczo-społecznych sołectwa

 

L.p.

Miejscowość

Data

Godz.

Miejsce

1.

Bachów

25.02.2018r. niedziela

10:30

Świetlica Wiejska
w Bachowie

2.

Babice

25.02.2018r. niedziela

16:45

Świetlica Wiejska
w Babicach

3.

Kupna

27.02.2018r. wtorek

14:30

Świetlica Wiejska
w Kupnej

4.

Chyrzyna

27.02.2018r. wtorek

16:00

budynek po byłym sklepie
w Chyrzynie

5.

Ruszelczyce

28.02.2018r. środa

17:00

Świetlica Wiejska
w Ruszelczycach

6.

Średnia

01.03.2018r. czwartek

15:30

Świetlica Wiejska
w Średniej

7.

Wola Krzywiecka

01.03.2018r. czwartek

17:00

Świetlica Wiejska w Woli Krzywieckiej

8.

Reczpol

02.03.2018r. piątek

17:00

Świetlica Wiejska
w Reczpolu

9.

Skopów

04.03.2018r. niedziela

11:30

Świetlica Wiejska
w Skopowie

10.

Krzywcza

04.03.2018r. niedziela

17:00

Świetlica Wiejska
w Krzywczy

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

Autor:Mietek