Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Dzień Sołtysa

11.03.

DZIEŃ SOŁTYSA

 

     Pełnią służbę dla dobra innych i starają się rozwiązywać problemy mieszkańców wsi.

 

Sprawowanie tej funkcji daje nie tylko satysfakcję, ale przede wszystkim mobilizuje do dalszych starań o jak najlepsze gospodarowanie i rozwój swojej miejscowości.

 

Są opiekunami wsi, którzy najlepiej znają problemy i potrzeby lokalnego środowiska.

 

Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję, ma też swój Dzień – 11 marca.

 

      Z tej to okazji, wszystkim Sołtysom – nieocenionym liderom wiejskim - składam najlepsze i najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za wykonywaną pracę. W dniu Waszego święta wyrażam wdzięczność i szacunek za Wasze starania na rzecz poprawy i rozwoju polskiej wsi. Na Wasze barki spada wielka odpowiedzialność, z którą potraficie sobie doskonale radzić. Nie unikacie trudnych sytuacji i nie odwracacie głów od problemów, z jakimi przychodzą do Was mieszkańcy. Serce i rozum, które angażujecie, aby problemy waszych sąsiadów stawały się jak najmniejsze, są godne naśladowania i podziwu.

 

     Ten dzień daje też okazję do przybliżenia trudnej i odpowiedzialnej pracy dla lokalnej społeczności. Bycie Sołtysem to nie tylko praca, do której trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, ale także powołanie. Wasza działalność oraz zaufanie, którą się cieszycie, daje nadzieję na dalszy rozwój polskiej wsi. Dzięki dobrym gospodarzom sołectw wieś zmienia swoje oblicze.

 

     Życzę Wam samych zawodowych i osobistych sukcesów, które pozwolą cieszyć się z dalszego sprawowania funkcji Sołtysa. Życzę pozytywnych - wręcz przyjacielskich - relacji z mieszkańcami i jak najwięcej sytuacji, w których będziecie mogli zapomnieć o problemach.

 

Wójt Gminy

(-) Wacław Pawłowski

 


 

Autor:Mietek