Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Dane statystyczne na 30.06.2013 r.

Gmina Krzywcza to gmina wiejska położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.
W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
Siedzibą gminy Krzywcza jest miejscowość Krzywcza, w której znajduje się jej Urząd.

Według najnowszych danych na dzień 30.06.2013 r. gmina Krzywcza ma obszar 9 498 ha,
w tym:

  • użytki rolne: 4 048 ha, tj. 42,62% ogólnej powierzchni gminy,
  • użytki leśne: 4 884 ha, tj. 51,42% ogólnej powierzchni gminy,
  • grunty zabudowane i zurbanizowane: 282 ha, tj. 2,97% ogólnej powierzchni gminy,
  • grunty pod wodami: 261 ha, tj. 2,75% ogólnej powierzchni gminy,
  • użytki ekologiczne: 2 ha, tj. 0,02% ogólnej powierzchni gminy,
  • nieużytki: 21 ha, tj. 0,22% ogólnej powierzchni gminy.

 

Demografia

Liczba ludności gminy Krzywcza

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

osób

%

osób

%

osób

%

1

2

3

4

5

6

7

Gmina Krzywcza

5 070

100,00

2 497

49,25

2 573

50,75

w tym:

Babice

885

17,46

427

17,10

458

17,80

Reczpol

782

15,42

386

15,46

396

15,39

Bachów

761

15,01

379

15,18

382

14,85

Ruszelczyce

620

12,23

293

11,74

327

12,71

Wola Krzywiecka

510

10,06

245

9,81

265

10,30

Krzywcza

505

9,96

251

10,05

254

9,87

Skopów

496

9,78

254

10,17

242

9,40

Średnia

260

5,13

133

5,33

127

4,94

Chyrzyna

144

2,84

74

2,96

70

2,72

Kupna

107

2,11

55

2,20

52

2,02

  

Liczba ludności z podziałem na grupy wiekowe:

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

1

2

3

4

Ogółem

5 070

2497

2 573

w tym:

poniżej 18 lat

1 016

490

526

18-60 lat

3 180

1 511

1 669

pow. 60 lat

874

496

378

 

Najwięcej mieszkańców, bo aż 885, zamieszkuje miejscowość Babice, co stanowi 17,45% ogółu mieszkańców gminy Krzywcza.
Gęstość zaludnienia gminy Krzywcza wynosi: 53,38 mieszk./km2.
Gmina Krzywcza pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z najmniejszych gmin powiatu przemyskiego zajmuje 7,83% powierzchni powiatu, co plasuje ją na 7 pozycję w powiecie.
Pod względem liczby mieszkańców gmina Krzywcza należy do najmniejszych gmin powiatu zajmując aktualnie 8 pozycję. Natomiast pod względem gęstości zaludnienia plasuje się na 6 miejscu w powiecie.

 

Urodzenia i zgony

 

Urodzenia

Zgony

2012 rok

01.01-30.06.2013

2012 rok

01.01-30.06.2013

Gmina Krzywcza

57

25

51

23

w tym:

Babice

10

7

8

3

Bachów

9

3

7

2

Chyrzyna

0

0

2

0

Krzywcza

5

2

3

4

Kupna

0

0

0

0

Reczpol

7

2

2

3

Ruszelczyce

5

3

8

4

Skopów

8

1

9

0

Średnia

8

3

4

0

Wola Krzywiecka

5

4

8

7

 

Najstarsze żyjące osoby z terenu gminy Krzywcza:

L.p.

Miejscowość

Rok urodzenia

Kobieta

Mężczyzna

1.

Babice

1919

 

2.

Bachów

1919

 

3.

Babice

1921

 

4.

Wola Krzywiecka

 

1921

5.

Ruszelczyce

 

1921

6.

Babice

1922

 

7.

Krzywcza

1922

 

8.

Babice

1922

 

9.

Skopów

1922

 

10.

Wola Krzywiecka

 

1922

  

Małżonkowie z najdłuższym pożyciem małżeńskim:

L.p.

Miejscowość

staż

Rok zawarcia związku małżeńskiego

1.

Wola Krzywiecka

65

1948

2.

Bachów

60

1953

3.

Bachów

60

1953

4.

Reczpol

59

1954

5.

Babice

59

1954

6.

Bachów

59

1954

7.

Bachów

59

1954

8.

Skopów

59

1954

9.

Babice

59

1954

10.

Skopów

58

1955

 

Ilość małżonków ze stażem powyżej 50 lat pożycia małżeńskiego na terenie Gminy Krzywcza:

 

Ilość małżonków ze stażem pow. 50 lat

Gmina Krzywcza

65

w tym:

Bachów

14

Babice

12

Reczpol

10

Skopów

9

Ruszelczyce

7

Wola Krzywiecka

7

Krzywcza

3

Kupna

2

Średnia

1

Chyrzyna

0

 Opacowano na podstawie danych z ewidencji ludności gminy Krzywcza. Stan na dzień 30.06.2013 r.

Autor:Mietek