Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Dane statystyczne na 29.07.2016 r.

Gmina Krzywcza to gmina wiejska położona w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.
W latach 1975 – 1998 gmina położona była w województwie przemyskim.
Siedzibą gminy Krzywcza jest miejscowość Krzywcza, w której znajduje się jej Urząd.

Gmina Krzywcza ma obszar 9 498 ha,
w tym:

  • użytki rolne: 4 048 ha, tj. 42,62% ogólnej powierzchni gminy,
  • użytki leśne: 4 884 ha, tj. 51,42% ogólnej powierzchni gminy,
  • grunty zabudowane i zurbanizowane: 282 ha, tj. 2,97% ogólnej powierzchni gminy,
  • grunty pod wodami: 261 ha, tj. 2,75% ogólnej powierzchni gminy,
  • użytki ekologiczne: 2 ha, tj. 0,02% ogólnej powierzchni gminy,
  • nieużytki: 21 ha, tj. 0,22% ogólnej powierzchni gminy.

 

Demografia

Liczba stałych mieszkańców gminy Krzywcza

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

osób

%

osób

%

osób

%

1

2

3

4

5

6

7

Gmina Krzywcza

5 025

100,00

2 454

48,84

2 571

51,16

w tym:

Babice

892

17,75

429

17,48

463

18,01

Reczpol

780

15,52

381

15,53

399

15,52

Bachów

756

15,04

371

15,12

385

14,98

Ruszelczyce

618

12,30

290

11,82

328

12,76

Krzywcza 506

10,07

247

10,07

259

10,07

Wola Krzywiecka

495

9,96

237

9,66

258

10,04

Skopów

486

9,85

250

10,19

236

9,18

Średnia

251

5,00

128

5,22

123

4,78

Chyrzyna

134

2,67

65

2,65

69

2,68

Kupna

107

2,13

56

2,28

51

1,98

  

Liczba czasowych mieszkańców gminy Krzywcza

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

osób

%

osób

%

osób

%

1

2

3

4

5

6

7

Gmina Krzywcza

51

100,00

24

47,06

27

52,94

w tym:

Reczpol

15

21,41

6

25,00

9

33,34

Ruszelczyce 6

11,76

3

12,50

3

11,11

Skopów

6

11,76

3

12,50

3

11,11

Wola Krzywiecka

6

11,76

3

12,50

3

11,11

Babice 4

7,84

4

16,66

0

0,00

Bachów

4

7,84

3

12,50

1

3,70

Chyrzyna

3

5,88

1

4,17

2

7,41

Krzywcza

3

5,88

1

4,17

2

7,41

Kupna

3

5,88

0

0,00

3

11,11

Średnia 1

1,96

0

0,00

1

3,70

 

Liczba ludności z podziałem na grupy wiekowe:

 

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

1

2

3

4

Ogółem

5 025

2 454

2 571

w tym:

poniżej 18 lat

945

442

503

18-60 lat

3 142

1 488

1 654

pow. 60 lat

938

524

414

 

Najwięcej mieszkańców, bo aż 892, zamieszkuje miejscowość Babice, co stanowi 17,75% ogółu mieszkańców gminy Krzywcza.
Gęstość zaludnienia gminy Krzywcza wynosi: 52,91 mieszk./km2.
Gmina Krzywcza pod względem zajmowanej powierzchni jest jedną z najmniejszych gmin powiatu przemyskiego zajmuje 7,83% powierzchni powiatu, co plasuje ją na 7 pozycję w powiecie.
Pod względem liczby mieszkańców gmina Krzywcza należy do najmniejszych gmin powiatu zajmując aktualnie 8 pozycję. Natomiast pod względem gęstości zaludnienia plasuje się na 6 miejscu w powiecie.

 

Urodzenia i zgony

 

Urodzenia

Zgony

2015 rok

01.01-29.07.2016

2015 rok

01.01-29.07.2016

Gmina Krzywcza

56

28

42

19

w tym:

Babice

9 (m3-k6)

6

7

3

Bachów

8 (m7-k1)

5

6

2

Chyrzyna

2 (m2-k0)

0

1

0

Krzywcza

5 (m3-k2)

0

1

4

Kupna

3 (m0-k3)

0

0

1

Reczpol

9 (m7-k2)

6

8

3

Ruszelczyce

8 (m4-k4)

3

6

1

Skopów

3 (m1-k2)

1

4

2

Średnia

3 (m2-k1)

2

4

2

Wola Krzywiecka

6 (m4-k2)

5

5

1

 

Najstarsze żyjące osoby z terenu gminy Krzywcza:

L.p.

Miejscowość

Rok urodzenia

Kobieta

Mężczyzna

1.

Babice

1919

 

2.

Wola Krzywiecka

 

1921

3.

Krzywcza

1922

 

4.

Skopów

1922

 

5.

Wola Krzywiecka

 

1922

6.

Reczpol

1922

 

7.

Skopów

1923

 

8.

Bachów

 

1923

9.

Skopów

1924

 

10.

Ruszelczyce

1925

 

  

Małżonkowie z najdłuższym pożyciem małżeńskim:

L.p.

Miejscowość

staż

Rok zawarcia związku małżeńskiego

1.

Bachów

63

1953

2.

Bachów 63 1953

3.

Babice 62 1954

4.

Bachów

62

1954

5.

Bachów 62 1954

6.

Skopów

62

1954

7.

Babice 62 1954

8.

Skopów 61 1955

9.

     

10.

     

 

 Opacowano na podstawie danych z ewidencji ludności gminy Krzywcza. Stan na dzień 29.07.2016 r.

Autor:Mietek