Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Badania dotyczące efektywności wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko - Dynowskie za rok 2017

W związku z rozpoczęciem badań dotyczących efektywności wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2022 Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko - Dynowskie za rok 2017 prosimy o wypełnienie ankiety znajdującej się pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1TdjZoW3RUs4lY3zVTZFMNjfWgPQh2xZYjjYC4sOzY0A lub skorzystać z wydrukowanych formularzy znajdujących się w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy w Krzywczy. W załączniku druk ankiety.

Autor:Robert Sobol