Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2017-01-16 12:34

  Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

  Krzywcza, dnia 16.01.2017 r.

   

  O B W I E S Z C Z E N I E

  o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa

   

       Wójt Gminy Krzywcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Krzywcza.

  Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym, który wyznacza kierunki dla Gminy Krzywcza w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia zużycia energii finalnej, dzięki podniesieniu efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Przyczyni się to bezpośrednio do poprawy jakości powietrza w gminie oraz do wyższej jakości życia jej mieszkańców.

  Wykonawca PGN przeprowadził inwentaryzację emisji dwutlenku węgla w gminie, do której informacje uzyskano m.in. z ankiet dla budynków położonych na terenie gminy. Dokonane badanie pozwoliło wskazać źródła największej emisji dwutlenku węgla, a także strukturę wykorzystanych paliw, w tym paliw stosowanych na cele grzewcze.

  Na podstawie przeprowadzonej analizy wyznaczono szereg działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych do realizacji w Gminie Krzywcza do roku 2020.

  Zaplanowane przedsięwzięcia mogą zostać sfinansowane ze środków własnych gminy, środków wojewódzkich, krajowych i unijnych. Ich realizacja na szeroką skalę pozwoli na sprawniejsze osiągnięcie zamierzonych celów.

       Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krzywcza pok. nr 4 w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 16.01.2017r. do dnia 24.02.2017r. oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzywcza.

  Nieprzedstawienie opinii w terminie do dnia 24 lutego 2017r. oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

  Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Krzywcza z dopiskiem „Konsultacje – PGN” lub wysłać na adres e-mail: sekretariat@krzywcza.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN”).

   

  Załączniki:

  Projekt PGN dla Gminy Krzywcza

  Formularz zgłaszania uwag

  Wójt Gminy

  Wacław Pawłowski

   
 • 2017-01-09 12:32

  Ferie zimowe w Świetlicach Wiejskich w Gminie Krzywcza

  Zapraszamy wszystkie dzieci na
  zajęcia podczas ferii zimowych
  pn. „POŻYTECZNE FERIE”.

  Termin zajęć:
  od 17 stycznia do 21 stycznia 2017
  (tj. od wtorku do soboty)
  w godz. 12.30 – 15.30


  W programie:
  1. Zajęcia integracyjne: wspólne gry, konkursy i zabawy.
  2. Zajęcia plastyczne i rękodzielnicze,
  3. Zajęcia sportowe, rozgrywki w ping – ponga,  konkurencje w grupach (z piłką itp.).
  4. Gry i zabawy świetlicowe
  Ponadto zorganizowany jest wyjazd feryjny dla dzieci z całej Gminy Krzywcza:
  23 stycznia br. (poniedziałek), wyjazd. ok. 8.30 z Babic, Ruszelczyc, Krzywczy, Reczpola do Przemyśla.
  W programie wyjazdu:
  - wizyta w  kinie Helios (do wyboru 2 filmy Balerina w 3 D dla młodszych uczestników wyjazdu lub „Dlaczego on?” (dla osób powyżej 12 roku życia);
  - lekcja edukacyjna w Zespole Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
  - wizyta w Restauracji Mc'Donalds.
  Na wyjazdy ilość miejsc ograniczona na poszczególne miejscowości  – zapisy u pracowników świetlic w terminie do 18 stycznia br.
  Zapisy na zajęcia feryjne i szczegółowe informacje w Świetlicy Wiejskiej.
  NIE SIEDŹ W DOMU PRZED KOMPUTEREM LUB TELEWIZOREM!!!
  PRZYJDŹ DO NAS!!!

   
 • 2016-12-29 12:03

  Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   
 • 2016-12-29 11:06

  Obwieszczenie o orgraniczeniu używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego

  W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego  wprowadzony został zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa podkarpackiego.

  Zakaz ten nie obowiązuje w dniu 31 grudnia 2016 r. oraz w dniu 1 stycznia 2017 r., a także nie obejmuje organizatorów imprez i przedsięwzięć artystycznych, rozrywkowych, rekreacyjnych i szkoleniowych, którzy organizują takie imprezy i przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskali zezwolenie właściwych organów.

  Zakaz nie dotyczy używania przez właściwie służby, jednostki ratownicze i osoby wzywające pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia petard sygnalizacyjnych, rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu oraz pozostałych artykułów pirotechnicznych z wyłączeniem ogni sztucznych tj. oznaczonych symbolem 20.51.14 wg. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

  Kto narusza zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i trybie określonym w prawie o wykroczeniach, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

  Zakaz obowiązuje do 10 stycznia 2017 r.

   

   
 • 2016-12-22 14:23

  Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotycząca "Ptasiej Grypy"

  Uwaga gospodarzu!

   

  Inspekcja Sanitarna apeluje o ostrożność
  w związku z wystąpieniem przypadków zakażeń wysoce patogennym wirusem grypy ptaków A(H5N8), u drobiu i ptaków dzikich
  w województwie podkarpackim.

   

   

  Ptasia grypa to choroba zakaźna atakująca ptactwo dzikie i hodowlane. Należy pamiętać, że cząsteczki wirusa mogą zainfekować także inne gatunki zwierząt.

   

   

   

  Wirus grypy ptaków A(H5N8) nie jest chrobotwórczy
  dla ludzi
  Biorąc pod uwage możliwość mutacji genetycznej wirusa oraz troskę
  o własne zdrowie przy pracy ze zwierzetami domowymi
  i podczas kontaktu ze zwierzętami dzikimi (w tym ptactwem) stosuj poniższe zasady:

  ·         Przestrzegaj podstawowych zasad higieny osobistej (po zakończeniu pracy umyj ręce, zmień  odzież  roboczą i pozostaw ją poza pomieszczeniami mieszkalnymi
  lub służącymi do spożywania posiłków).

  ·         Stosuj środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, maski p/p)

  ·         Dla zachowania dobrostanu zwierząt przestrzegaj zasad higieny weterynaryjnej

   

   
 • 2016-12-21 10:51

  Życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy Krzywcza

   

  Jak co roku magia świąt Bożego Narodzenia puka do drzwi naszych domów.
  Dookoła nas rozkwitają radość, ciepło, miłość i optymizm.

   

   

   

   

  Z tej okazji w imieniu swoim, radnych Rady Gminy Krzywcza i pracowników Urzędu Gminy Krzywcza wszystkim mieszkańcom naszej gminy pragniemy złożyć świąteczne życzenia.

  Niech pod rodzinnym dachem nie zabraknie światła świecy, ciepła rodzinnej atmosfery i spełnienia najskrytszych marzeń.

  Niech wszystkie dni w Nowym Roku będą tak piękne i szczęśliwe, jak ten jeden wigilijny wieczór.

  Niech uśmiech naszych dzieci rozpłomienia serca, dając nadzieję na lepsze jutro, na lepszy, każdy z nadchodzących dni.

  Niech te życzenia popłyną do wszystkich mieszkańców Gminy Krzywcza. I do tych, co święta spędzą gdzieś setki kilometrów stąd: na wschodnich i zachodnich krańcach Europy.

  Niech dotrą do tych, co rozrzuceni są po wszystkich kontynentach.

  Niechaj wiedzą, że przy naszym, polskim stole, jedno miejsce jest zawsze wolne.

   

   

  Wacław Pawłowski - Wójt Gminy Krzywcza

   


   

   

   

   
 • 2016-12-21 10:39

  Podsumowanie Gminnego Konkursu Piosenki Europejskiej

   

  W grudniu 2016 roku został zorganizowany Gminny Konkurs Piosenki Europejskiej pod honorowym patronatem Wójta Gminy Krzywcza – p. Wacława Pawłowskiego. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Urząd Gminy Krzywcza, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Świetlica i Biblioteka Publiczna w Babicach. Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem został on podzielony na dwa etapy. 16 grudnia br. przesłuchano uczestników w kategoriach wiekowych : uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum, natomiast 19 grudnia br. swoimi umiejętnościami wokalnymi pochwalili się najmłodsi : przedszkolaki uczniowie klas I – III szkół podstawowych.

  Łącznie w konkursie wzięło udział 45 uczestników z 4 placówek z terenu Gminy Krzywcza: Publicznej Szkoły Podstawowej w im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie, Zespołu Szkół w Krzywczy oraz Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Krzywczy.

  Młodzi artyści pokazali, że w naszym regionie nie brakuje talentów wokalnych, a uczniowie świetnie radzą sobie z interpretacjami piosenek nie tylko w języku polskim i angielskim, ale również niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Ich opiekunowie zadbali również o wspaniałą scenografię.

  Komisja konkursowa biorąc pod uwagę wytyczne regulaminowe, tj. wrażenie artystyczne, oryginalność i trafność dobranego repertuaru, interpretację i poprawność językową, umiejętności wokalne wykonawców oraz oprawę choreograficzną postanowiła nagrodzić następujące osoby:

  1. w kategorii I – przedszkola i oddziały przedszkolne

   I miejsce – wyróżnienie otrzymały wszystkie przedszkolaki, tj. Emilia Ciepielowska (SP Babice), Julia Martyn (SP Babice), Aleksandra Zaleska (SP Babice), Amelia Czorniak (SP Babice), Milena Buchowska (SP Babice), Zofia Kurasz (Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka w Krzywczy), Julia Jureczko (Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka w Krzywczy), Kamila Wojdylak (ZS Krzywcza)

  2. w kategorii II – uczniowie klas I – III szkół podstawowych:

   I miejsce ex aeuqo Gabriela Grzech (SP Babice), Oliwia Wiśniowska (SP Babice), Aleksandra Szewczyk (SP Babice)

   II miejsce ex aeuqo: Julia Kurasz (SP Bachów), Wiktor Osiadły (SP Babice)

   III miejsce ex aeuqo: Wiktoria Maliczowska (SP Bachów), Oliwia Lekka (SP Babice)

   IV miejsce: Karolina Kuźbida (ZS Krzywcza)

   V miejsce Julia Bińko (ZS Krzywcza)

  3. w kategorii III – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych:

   I miejsce: Izabela Hadam (SP Babice)

   II miejsce ex aeuqo: Paulina Raba (SP Babice), Amelia Sobol (ZS Krzywcza)

   III miejsce ex aeuqo: Aleksandra Śliwiak (ZS Krzywcza), Martyna Węgrzyn (SP Babice)

  4. w kategorii uczniowie gimnazjum:

   I miejsce ex aeuqo: Gabriela Grzegorzak (ZS Krzywcza), Gabriela Pawłowska (ZS Krzywcza), Martyna Brożyniak (ZS Krzywcza)

   II miejsce ex aeuqo: Martyna Ślimak (ZS Krzywcza), Oliwia Mikita (ZS Krzywcza)

   

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Punkt Europe Direct Przemyśl, Urząd Gminy Krzywcza oraz Bibliotekę Publiczną w Babicach. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu i odwagi!

   

   
 • 2016-12-21 08:53

  Gmina Krzywcza w audycji "Portrety Podkarpackich Gmin" w Polskim Radiu Rzeszów

  W grudniu 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach została nagrana audycja  "Portrety Podkarpackich Gmin" poświęcona Gminie Krzywcza. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

   
 • 2016-12-20 14:37

  Wystąpienie grypy ptaków w województwie podkarpackim

  W dniu 20 grudnia 2016 r. Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie Nr 9/2016 w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

   

  Ustanowiono w nim 2 obszary zwalczania choroby:

   

  1)  zapowietrzony, o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska tej choroby – w pow. przemyskim;

  2)  zagrożony, o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska tej choroby – dotyczy powiatów: przemyskiego i jarosławskiego.

  Określono także zakazy i nakazy, jakie obowiązują w tych strefach przy przemieszczaniu drobiu i produktów z nich pozyskanych (w tym mięsa i jaj konsumpcyjnych), ściółki lub nawozów naturalnych, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

   

  Rozporządzenie obejmuje swoim zasięgiem niektóre tereny gmin Przemyśl, Krasiczyn, Krzywcza, Żurawica, Orły w powiecie przemyskim oraz Rokietnica i Roźwienica w powiecie Jarosławskim.

   

  Hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

   

  Źródłem choroby są wysoce chorobotwórcze dla ptaków wirusy mogą przetrwać przez długi czas w środowisku, zwłaszcza w niskiej temperaturze.

   

  Główne objawy kliniczne u drobiu:

  • depresja;
  • gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj;
  • objawy nerwowe;
  •  zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;
  • silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie;
  • duszność;
  •  biegunka.
  •  

  Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt (woda do picia) z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek.

   

  Zalecenia WHO

   

  • Unikanie kontaktu z ptakami niezależnie od tego czy są one zdrowe czy nie.
  • Osoby, które muszą pracować z ptakami powinny nosić maski i kombinezony chroniące przed pyłem unoszącym się ze ściółki, a także dbać o higienę.
  • Drób z zarażonych stad musi być niszczony i nie może być przeznaczony do spożycia przez ludzi i zwierzęta nawet po przetworzeniu.
  • Uznano, że drób i jaja ze zdrowych stad znajdujących się jednak na terenach objętych epidemią po przetworzeniu nie zagrażają zdrowiu ludzkiemu.

   

  Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego.

  W załączeniu Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podkarpackiego.

  Zródło: strona  internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

  https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/wystapienie-grypy-ptakow-w-wojewodztwie-podkarpackim-aktualizacja/

   
 • 2016-12-15 13:58

  Podsumowanie wyjazdu do teatru mieszkańców Gminy Krzywcza

  9 grudnia 2016 r. niemal cały autokar widzów z Gminy Krzywcza obejrzał spektakl "Miłość i polityka" w Teatrze Bo Tak w Rzeszowie. Wszyscy w wyśmienitych humorach po obejrzeniu komedii wrócili do domów. Wyjazd został zorganziowany przez Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Krzywcza.

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 29 Następna »