Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2016-12-20 14:37

  Wystąpienie grypy ptaków w województwie podkarpackim

  W dniu 20 grudnia 2016 r. Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie Nr 9/2016 w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

   

  Ustanowiono w nim 2 obszary zwalczania choroby:

   

  1)  zapowietrzony, o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska tej choroby – w pow. przemyskim;

  2)  zagrożony, o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska tej choroby – dotyczy powiatów: przemyskiego i jarosławskiego.

  Określono także zakazy i nakazy, jakie obowiązują w tych strefach przy przemieszczaniu drobiu i produktów z nich pozyskanych (w tym mięsa i jaj konsumpcyjnych), ściółki lub nawozów naturalnych, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

   

  Rozporządzenie obejmuje swoim zasięgiem niektóre tereny gmin Przemyśl, Krasiczyn, Krzywcza, Żurawica, Orły w powiecie przemyskim oraz Rokietnica i Roźwienica w powiecie Jarosławskim.

   

  Hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

   

  Źródłem choroby są wysoce chorobotwórcze dla ptaków wirusy mogą przetrwać przez długi czas w środowisku, zwłaszcza w niskiej temperaturze.

   

  Główne objawy kliniczne u drobiu:

  • depresja;
  • gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj;
  • objawy nerwowe;
  •  zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;
  • silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie;
  • duszność;
  •  biegunka.
  •  

  Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt (woda do picia) z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek.

   

  Zalecenia WHO

   

  • Unikanie kontaktu z ptakami niezależnie od tego czy są one zdrowe czy nie.
  • Osoby, które muszą pracować z ptakami powinny nosić maski i kombinezony chroniące przed pyłem unoszącym się ze ściółki, a także dbać o higienę.
  • Drób z zarażonych stad musi być niszczony i nie może być przeznaczony do spożycia przez ludzi i zwierzęta nawet po przetworzeniu.
  • Uznano, że drób i jaja ze zdrowych stad znajdujących się jednak na terenach objętych epidemią po przetworzeniu nie zagrażają zdrowiu ludzkiemu.

   

  Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego.

  W załączeniu Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podkarpackiego.

  Zródło: strona  internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

  https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/wystapienie-grypy-ptakow-w-wojewodztwie-podkarpackim-aktualizacja/

   
 • 2016-12-15 13:58

  Podsumowanie wyjazdu do teatru mieszkańców Gminy Krzywcza

  9 grudnia 2016 r. niemal cały autokar widzów z Gminy Krzywcza obejrzał spektakl "Miłość i polityka" w Teatrze Bo Tak w Rzeszowie. Wszyscy w wyśmienitych humorach po obejrzeniu komedii wrócili do domów. Wyjazd został zorganziowany przez Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Krzywcza.

   
 • 2016-12-07 12:34

  Podsumowanie Gminnych Mikołajek

  Blisko 90 dzieci z całej Gminy Krzywcza wraz z rodzicami uczestniczyło w tegorocznych Mikołajkach 3 grudnia 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Babicach. Grupa teatralna działająca przy Świetlicy Wiejskiej w Babicach przygotowała wspaniały występ pt. "Baśniowy Ambarans". Podczas spotkania dzieciaki otrzymały prezenty od Świętego Mikołaja, a w drugiej części imprezy wszyscy chętni uczestniczyli we wspólnych grach i zabawach. Nie zabrakło też malowania buziek.

   
 • 2016-12-01 09:47

  Projekt 30 PLUS

  W załączeniu informacja o bezpłatnych kursach dla osób bezrobotnych.

   
 • 2016-11-24 13:40

  Informacja

  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Staż+Szkolenie=Zatrudnienie". Infromacje w załączeniu.

   
 • 2016-11-21 20:02

  Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  Z okazji  przypadającego na dzień 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy serdeczne podziękowania
  i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym
  .

  Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest piękną, ale też ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin. Życzę każdemu zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać sam. Praca socjalna to wielkie   i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności lokalnej. W imieniu władz samorządowych Gminy Krzywcza życzę wszystkim pracownikom wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                Wacław Pawłowski

   
 • 2016-11-17 14:09

  Pismo Prezesa KRUS z dn. 28.10.2016 r.

   
 • 2016-11-17 13:18

  INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA

   

  INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA

   

          Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krzywcza zostanie przeprowadzona weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji.
          Weryfikacje techniczną budynków przeprowadzą: Pan Andrzej GRENDUS i Pan Marek PIEJKO działający w imieniu Firmy SIG Energia na zlecenie Gminy Krzywcza.
          Wyżej wymienione osoby skontaktują się z Państwem telefonicznie, celem umówienia konkretnego terminu i godziny spotkania. Osoby te będą się legitymować wydanym przez Wójta Gminy Krzywcza zaświadczeniem do ww. czynności. Na podstawie analizy informacji zawartych w złożonych przez Państwa ankietach udziału w projekcie, oraz weryfikacji technicznej w miejscu planowanej inwestycji, dobrane zostaną odpowiednie urządzenia oraz ich moc.
          Prosimy o dostosowanie się do zaproponowanych terminów i obecność w domu, celem udostępnienia posesji i udzielenia niezbędnych informacji oraz podpisanie protokołu weryfikacji. Informacje zawarte w protokole są ostateczne i zdecydują o możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Wacław Pawłowski

  Wójt Gminy Krzywcza

   
 • 2016-11-14 11:04

  Obchody Święta Niepodległości w Gminie Krzywcza

  11 listopada br. w Krzywczy zostały zorganizowane Gminne Obchody Święta Niepodległości. Organizatorem tej uroczystości byli: Wójt Gminy Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy oraz Zespół Szkół w Krzywczy.
  W obchodach uczestniczyły poczty sztandarowe ze szkół podstawowych w Babicach i w Bachowie oraz z ochotniczych straży pożarnych w Skopowie, w Babicach, w Ruszelczycach oraz w Krzywczy.
  Uroczystości  rozpoczęły się mszą świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii Krzywcza ks. Janusza Wilusza, proboszcza Parafii Babice ks. Aleksandra Zdybka oraz ks. Jana Rogulę.
  Następnie uczestnicy obchodów udali się pod Pomnik Obrońców Ziemi Krzywieckiej w latach 1939 – 1946, gdzie przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem Gminy  Krzywcza – p. Wacławem Pawłowskim oraz uczniowie Zespołu Szkól w Krzywczy wraz z p. dyr. Elżbietą Urban złożyli kwiaty, zaś ks. Janusz Wilusz i ks. Aleksander Zdybek odmówili modlitwę w intencji zmarłych bohaterów Ziemi Krzywieckiej.
  W kolumnie marszowej z pocztami sztandarowymi na czele uczestnicy uroczystości przeszli do Zespołu Szkół w Krzywczy, gdzie odbyła się okolicznościowa  akademia. Tą część obchodów Święta Niepodległości  rozpoczęli: p. Elżbieta Urban – dyrektor Zespołu Szkół w Krzywczy oraz p. Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza. Uczniowie Zespołu Szkół w Krzywczy przygotowali przepiękny program słowno – muzyczny, zaś chór „Gloria” wystąpił z okolicznościowym koncertem pieśni patriotycznych i kościelnych.
  Gminne Obchody Święta Niepodległości zgromadziły w Krzywczy przedstawicieli lokalnych władz  oraz wielu mieszkańców Gminy Krzywcza.

   
 • 2016-11-02 09:51

  Podsumowanie kwesty na krzywieckim cmentarzu

  1 listopada, w Uroczystość Wszystkich Świętych,  na krzywieckim cmentarzu została zorganizowana IV kwesta na renowację zabytkowych nagrobków na tejże nekropolii. Zebrane w tym roku środki zostaną przeznaczone na renowację grobowca rodziny Starzeńskich (właścicieli klucza krzywieckiego od 1839 r. do 1869 r.) usytuowanego na Cmentarzu Komunalnym w Krzywczy.
  Organizatorem kwesty było Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Urząd Gminy Krzywcza. Koordynatorem kwesty był p. Piotr Haszczyn. W tym roku kwestowało aż 38 osób, w tym pan Wójt, radni i sołtysi, strażacy OSP Ruszelczyce i Krzywcza, emerytowani nauczyciele krzywieckich szkół, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Krzywczy oraz Samorządowego Przedszkola w Krzywczy, lokalni społecznicy i pasjonaci historii.
  Podczas tegorocznej kwesty udało się uzbierać 3 319,98 zł oraz 13 euro, co jest rekordem wszystkich dotychczasowych kwest zorganizowanych na cmentarzu w Krzywczy.
  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim kwestującym oraz darczyńcom za wkład włożony w ratowanie naszego lokalnego dziectwa kulturowego.

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 28 Następna »