Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2017-02-27 11:18

  Zapraszamy do udziału w powiatowych konkursach wielkanocnych na najładniejszą pisankę oraz na palmę, babę i mazurka wielkanocnego!

   

  Zapraszamy do udziału w konkursach:

  • na najładniejszą pisankę,

  • na tradycyjną palmę dużą,

  • na babę i mazurka wielkanocnego.

  Konkursy swoim zasięgiem obejmują Powiat Przemyski.

  W załączeniu regulaminy oraz karty zgłoszeń do konkursów.

  Ponadto zapraszamy rękodzielników, artystów, organizacje typu koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, szkoły do wystawienia swoich prac na kiermaszu wielkanocnym, który zostanie zorganizowany podczas Sejmiku Folklorystycznego związanego z obchodami Świąt Wielkanocnych w Reczpolu 2 kwietnia br. W załączeniu karta zgłoszenia udziału w kiermaszu wielkanocnym.

   
 • 2017-02-16 10:55

  Informacja o naborze wniosków w ramach Poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"

  W załączeniu informacja z Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotycząca wsparcia dla rolników w ramach Poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

   
 • 2017-02-15 08:21

  Rozpoorządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

  W załączeniu "Rozpoorządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków "

   
 • 2017-02-13 09:58

  Prośba o wsparcie leczenia Emilii Jasic z Oleszyc chorej na guza tylnej jamy czaszki - medulloblastomę!

   
 • 2017-02-10 07:07

  Kobiecy Puls Biznesu

   
 • 2017-02-09 11:44

  Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości

  Poniżej link do "Dotacji na założenie firmy - projekt  "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"

  userfiles/file/MX-M264N_20170209_112021.pdf

  Koordynator projektu "Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości"

  Piotr Pyszczuk

  e-mail: piotrpyszczuk@parr.pl

  tel. 16 676 09 85 wew. 2

   
 • 2017-02-09 09:30

  Seminarium edukacyjne dotyczące tematu ekonomii społecznej w Gminie Krzywcza

  8 lutego 2017 roku w Ośrodku Turystyczno – Wypoczynkowym w Babicach zostało zorganizowane  seminarium edukacyjne dotyczące tematu ekonomii społecznej realizowane w ramach projektu „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomiii społecznej”.
  Spotkanie prowadzone było przez kadrę tegoż projektu oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Krzywcza. W seminarium uczestniczył Wójt Gminy Krzywcza – p. Wacław Pawłowski.
  W babickim Ośrodku zgromadziło się  blisko 50 osób z terenu Gminy Krzywcza: reprezentanci stowarzyszeń, grup nieformalnych, osoby poszukujące zatrudnienia, pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Krzywcza.

   
 • 2017-02-07 15:13

  Ogłoszenie o VII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

  VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”

   

       W ramach działań popularyzujących wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który przebiega pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Hasło tegorocznej edycji brzmi „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa”. Od pierwszej edycji Konkursu współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Państwowa Inspekcja Pracy, która zapewnia udział swoich przedstawicieli w pracach komisji konkursowych. Patronat medialny nad Konkursem sprawują: dwutygodnik AGRO SERWIS, Telewizja Interaktywna Agronews.com.pl, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil oraz Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

   

  SZCZEGÓŁY KONKURSU PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA [zobacz więcej]
   
 • 2017-02-07 14:52

  Ogłoszenie o XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

   

       Od 2003 roku Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronat medialny: TVP1, Telewizja Interaktywna Agro News com.pl, dwutygodnik AGRO SERWIS, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy magazyn rolniczy Agro profil, Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy.

       W czternastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 75KM.

       Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Placówkach Terenowych, Oddziale Regionalnym KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej PT lub OR KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 roku.

   

  SZCZEGÓŁY KONKURSU PUBLIKUJEMY W ZAŁĄCZNIKU DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA [zobacz więcej]

   
 • 2017-02-06 12:14

  Zaproszenie na seminarium edukacyjne dotyczące tematu ekonomii społecznej

   

  Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony
  przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej
  oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza
  ma przyjemność zaprosić na
  SEMINARIUM EDUKACYJNE DOTYCZĄCE TEMATU EKONOMII SPOŁECZNEJ
  realizowane w ramach projektu:
  „NAWIGATOR – KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPIERANIA
  ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”
  które odbędzie się 8 lutego br. o godzinie 12:00
  w Ośrodku Turystyczno – Wypoczynkowym w Babicach, Gmina Krzywcza)