Adres urzędu

Urząd Gminy Krzywcza

37-755 Krzywcza 36

 

Telefony:

16 671 14 86

16 671 14 84

16 672 74 30

16 671 13 95

 

Fax: 16 733 22 02

E-mail: sekretariat@krzywcza.pl


A A A

Aktualności

 • 2016-12-21 10:39

  Podsumowanie Gminnego Konkursu Piosenki Europejskiej

   

  W grudniu 2016 roku został zorganizowany Gminny Konkurs Piosenki Europejskiej pod honorowym patronatem Wójta Gminy Krzywcza – p. Wacława Pawłowskiego. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Urząd Gminy Krzywcza, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct oraz Świetlica i Biblioteka Publiczna w Babicach. Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem został on podzielony na dwa etapy. 16 grudnia br. przesłuchano uczestników w kategoriach wiekowych : uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum, natomiast 19 grudnia br. swoimi umiejętnościami wokalnymi pochwalili się najmłodsi : przedszkolaki uczniowie klas I – III szkół podstawowych.

  Łącznie w konkursie wzięło udział 45 uczestników z 4 placówek z terenu Gminy Krzywcza: Publicznej Szkoły Podstawowej w im. Juliusza Słowackiego w Babicach, Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Bachowie, Zespołu Szkół w Krzywczy oraz Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Krzywczy.

  Młodzi artyści pokazali, że w naszym regionie nie brakuje talentów wokalnych, a uczniowie świetnie radzą sobie z interpretacjami piosenek nie tylko w języku polskim i angielskim, ale również niemieckim, włoskim i hiszpańskim. Ich opiekunowie zadbali również o wspaniałą scenografię.

  Komisja konkursowa biorąc pod uwagę wytyczne regulaminowe, tj. wrażenie artystyczne, oryginalność i trafność dobranego repertuaru, interpretację i poprawność językową, umiejętności wokalne wykonawców oraz oprawę choreograficzną postanowiła nagrodzić następujące osoby:

  1. w kategorii I – przedszkola i oddziały przedszkolne

   I miejsce – wyróżnienie otrzymały wszystkie przedszkolaki, tj. Emilia Ciepielowska (SP Babice), Julia Martyn (SP Babice), Aleksandra Zaleska (SP Babice), Amelia Czorniak (SP Babice), Milena Buchowska (SP Babice), Zofia Kurasz (Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka w Krzywczy), Julia Jureczko (Niepubliczne Przedszkole „Akademia Przedszkolaka w Krzywczy), Kamila Wojdylak (ZS Krzywcza)

  2. w kategorii II – uczniowie klas I – III szkół podstawowych:

   I miejsce ex aeuqo Gabriela Grzech (SP Babice), Oliwia Wiśniowska (SP Babice), Aleksandra Szewczyk (SP Babice)

   II miejsce ex aeuqo: Julia Kurasz (SP Bachów), Wiktor Osiadły (SP Babice)

   III miejsce ex aeuqo: Wiktoria Maliczowska (SP Bachów), Oliwia Lekka (SP Babice)

   IV miejsce: Karolina Kuźbida (ZS Krzywcza)

   V miejsce Julia Bińko (ZS Krzywcza)

  3. w kategorii III – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych:

   I miejsce: Izabela Hadam (SP Babice)

   II miejsce ex aeuqo: Paulina Raba (SP Babice), Amelia Sobol (ZS Krzywcza)

   III miejsce ex aeuqo: Aleksandra Śliwiak (ZS Krzywcza), Martyna Węgrzyn (SP Babice)

  4. w kategorii uczniowie gimnazjum:

   I miejsce ex aeuqo: Gabriela Grzegorzak (ZS Krzywcza), Gabriela Pawłowska (ZS Krzywcza), Martyna Brożyniak (ZS Krzywcza)

   II miejsce ex aeuqo: Martyna Ślimak (ZS Krzywcza), Oliwia Mikita (ZS Krzywcza)

   

  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Punkt Europe Direct Przemyśl, Urząd Gminy Krzywcza oraz Bibliotekę Publiczną w Babicach. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu i odwagi!

   

   
 • 2016-12-21 08:53

  Gmina Krzywcza w audycji "Portrety Podkarpackich Gmin" w Polskim Radiu Rzeszów

  W grudniu 2016 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Babicach została nagrana audycja  "Portrety Podkarpackich Gmin" poświęcona Gminie Krzywcza. Zapraszamy do wysłuchania audycji.

   
 • 2016-12-20 14:37

  Wystąpienie grypy ptaków w województwie podkarpackim

  W dniu 20 grudnia 2016 r. Wojewoda Podkarpacki wydał rozporządzenie Nr 9/2016 w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), sposobu oznakowania tych obszaru oraz zakazów i nakazów obowiązujących na tych obszarach.

   

  Ustanowiono w nim 2 obszary zwalczania choroby:

   

  1)  zapowietrzony, o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska tej choroby – w pow. przemyskim;

  2)  zagrożony, o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska tej choroby – dotyczy powiatów: przemyskiego i jarosławskiego.

  Określono także zakazy i nakazy, jakie obowiązują w tych strefach przy przemieszczaniu drobiu i produktów z nich pozyskanych (w tym mięsa i jaj konsumpcyjnych), ściółki lub nawozów naturalnych, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

   

  Rozporządzenie obejmuje swoim zasięgiem niektóre tereny gmin Przemyśl, Krasiczyn, Krzywcza, Żurawica, Orły w powiecie przemyskim oraz Rokietnica i Roźwienica w powiecie Jarosławskim.

   

  Hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

   

  Źródłem choroby są wysoce chorobotwórcze dla ptaków wirusy mogą przetrwać przez długi czas w środowisku, zwłaszcza w niskiej temperaturze.

   

  Główne objawy kliniczne u drobiu:

  • depresja;
  • gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj;
  • objawy nerwowe;
  •  zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;
  • silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie;
  • duszność;
  •  biegunka.
  •  

  Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt (woda do picia) z migrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, sprzęt, środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek.

   

  Zalecenia WHO

   

  • Unikanie kontaktu z ptakami niezależnie od tego czy są one zdrowe czy nie.
  • Osoby, które muszą pracować z ptakami powinny nosić maski i kombinezony chroniące przed pyłem unoszącym się ze ściółki, a także dbać o higienę.
  • Drób z zarażonych stad musi być niszczony i nie może być przeznaczony do spożycia przez ludzi i zwierzęta nawet po przetworzeniu.
  • Uznano, że drób i jaja ze zdrowych stad znajdujących się jednak na terenach objętych epidemią po przetworzeniu nie zagrażają zdrowiu ludzkiemu.

   

  Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego.

  W załączeniu Zarządzenie Nr 9/2016 Wojewody Podkarpackiego.

  Zródło: strona  internetowa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

  https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/wystapienie-grypy-ptakow-w-wojewodztwie-podkarpackim-aktualizacja/

   
 • 2016-12-15 13:58

  Podsumowanie wyjazdu do teatru mieszkańców Gminy Krzywcza

  9 grudnia 2016 r. niemal cały autokar widzów z Gminy Krzywcza obejrzał spektakl "Miłość i polityka" w Teatrze Bo Tak w Rzeszowie. Wszyscy w wyśmienitych humorach po obejrzeniu komedii wrócili do domów. Wyjazd został zorganziowany przez Świetlice Wiejskie z terenu Gminy Krzywcza.

   
 • 2016-12-07 12:34

  Podsumowanie Gminnych Mikołajek

  Blisko 90 dzieci z całej Gminy Krzywcza wraz z rodzicami uczestniczyło w tegorocznych Mikołajkach 3 grudnia 2016 r. w Świetlicy Wiejskiej w Babicach. Grupa teatralna działająca przy Świetlicy Wiejskiej w Babicach przygotowała wspaniały występ pt. "Baśniowy Ambarans". Podczas spotkania dzieciaki otrzymały prezenty od Świętego Mikołaja, a w drugiej części imprezy wszyscy chętni uczestniczyli we wspólnych grach i zabawach. Nie zabrakło też malowania buziek.

   
 • 2016-12-01 09:47

  Projekt 30 PLUS

  W załączeniu informacja o bezpłatnych kursach dla osób bezrobotnych.

   
 • 2016-11-24 13:40

  Informacja

  Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. "Staż+Szkolenie=Zatrudnienie". Infromacje w załączeniu.

   
 • 2016-11-21 20:02

  Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  Z okazji  przypadającego na dzień 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywczy serdeczne podziękowania
  i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym
  .

  Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest piękną, ale też ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, wymaga towarzyszenia cierpiącym, ale też podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin. Życzę każdemu zadowolenia i satysfakcji z pracy, której wykonanie wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów i cierpienia nie może pozostać sam. Praca socjalna to wielkie   i odpowiedzialne zadanie, które zawsze powinno budzić szacunek i wdzięczność całej społeczności lokalnej. W imieniu władz samorządowych Gminy Krzywcza życzę wszystkim pracownikom wiele osobistej i zawodowej satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, a także wiele sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących.

                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                Wacław Pawłowski

   
 • 2016-11-17 14:09

  Pismo Prezesa KRUS z dn. 28.10.2016 r.

   
 • 2016-11-17 13:18

  INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA

   

  INFORMACJA WÓJTA GMINY KRZYWCZA

   

          Wójt Gminy Krzywcza informuje, że w związku z podjętymi działaniami związanymi ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 w zakresie odnawialnych źródeł energii tj. montażu instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów na biomasę, zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krzywcza zostanie przeprowadzona weryfikacja techniczna budynków pod kątem spełnienia wymogów montażu instalacji.
          Weryfikacje techniczną budynków przeprowadzą: Pan Andrzej GRENDUS i Pan Marek PIEJKO działający w imieniu Firmy SIG Energia na zlecenie Gminy Krzywcza.
          Wyżej wymienione osoby skontaktują się z Państwem telefonicznie, celem umówienia konkretnego terminu i godziny spotkania. Osoby te będą się legitymować wydanym przez Wójta Gminy Krzywcza zaświadczeniem do ww. czynności. Na podstawie analizy informacji zawartych w złożonych przez Państwa ankietach udziału w projekcie, oraz weryfikacji technicznej w miejscu planowanej inwestycji, dobrane zostaną odpowiednie urządzenia oraz ich moc.
          Prosimy o dostosowanie się do zaproponowanych terminów i obecność w domu, celem udostępnienia posesji i udzielenia niezbędnych informacji oraz podpisanie protokołu weryfikacji. Informacje zawarte w protokole są ostateczne i zdecydują o możliwości uczestnictwa w projekcie.

   

  Wacław Pawłowski

  Wójt Gminy Krzywcza

   
Strony: « Poprzednia 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 34 Następna »