Konkurs „Najpopularniejszy samorządowiec 2014 – 2018” organizowany przez „Życie Podkarpackie”
21 czerwca 2018

 

Gazeta „Życie Podkarpackie” organizuje konkurs „Najpopularniejszy samorządowiec 2014 – 2018”.

Konkurs składa się z trzech etapów. Obecnie, do drugiego etapu, zakwalifikowali się samorządowcy, którzy otrzymali największa ilość głosów w I turze konkursu.

Do drugiego etapu z Gminy Krzywcza zakwalifikowali się:

Wójt Gminy Krzywcza – Wacław Pawłowski,

Kazimierz Kurasz – radny Gminy Krzywcza,

Maria Pawłowska – radny Gminy Krzywcza, sołtys wsi Reczpol.

Zachęcamy do głosowania na naszych reprezentantów!

Zasady są proste, można głosować na TAK lub NIE. Popierasz samorządowca ze swojej małej ojczyzny – głosuj na TAK. Ostateczny wynik podliczamy jako sumę pozytywnych
i negatywnych opinii.

Głosować można za pomocą kuponów plebiscytowych publikowanych w Życiu Podkarpackim do 15 lipca 2018 r. jedna osoba może wysłać, wrzucić do skrzynki redakcyjnej lub osobiście przynieść do redakcji dowolną liczbę kuponów. Kupon można znaleźć na pierwszej stronie gazety „Życie Podkarpackie”.

Ponadto można głosować drogą SMS – ową. Należy wysłać SMS pod numer 7148
o treści:

a) dla Wójta gminy Krzywcza – Wacława Pawłowskiego: zycie.139.TAK jako wyraz poparcia lub zycie.139.NIE jako wyraz dezaprobaty

b) dla radnego Gminy Krzywcza – Kazimierza Kurasza: zycie.406.TAK jako wyraz poparcia lub zycie.411.NIE jako wyraz dezaprobaty

c) dla radnej Gminy Krzywcza – Marii Pawłowskiej: zycie.411.TAK jako wyraz poparcia lub zycie.411.NIE jako wyraz dezaprobaty.

SMS – y można słać do 15 lipca 2018 r., do godz. 23.59. Koszt to 1,23 zł z VAT. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę sms – ów.

Zwycięzcami plebiscytu zostaną kandydaci, którzy uzyskają najlepszy wynik
w głosowaniu.

Kontakt


Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00