7 maja 2018

 

Projekt “Nowe umiejętności to nowe możliwości” realizowany jest przez 
Ochota Wacław - Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców "Wiraż" na 
podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w 
ramach  Działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach 
pozaszkolnych, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020.
Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych wśród 160 
osób dorosłych w tym 130 mężczyzn oraz 30 kobiet pochodzących z terenu 
województwa podkarpackiego, w przypadku osób fizycznych: uczą się, 
pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego w 
przypadku innych posiadają jednostkę organizacyjną na terenie 
województwa podkarpackiego. Osób w wieku od 21 i więcej lat w tym dla 
100 osób o niskich kwalifikacjach poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych 
formach kształcenia w terminie do 01.04.2019r.

Formy wsparcia w projekcie:
Każdy Uczestnik projektu będzie miał dostęp do jednego z trzech kursów 
kwalifikacyjnych tj.:
1. Kierowca zawodowy z uprawnieniami ADR  składający się z IV modułów (3 
grup x 10 osób x 2 edycje):
Moduł I Kwalifikacja wstępna przyspieszona C i C+E,
Moduł II Kurs prawa jazdy kategorii C,
Moduł III Kurs prawa jazdy kategorii C+E,
Moduł IV Kurs dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR.

2. Kierowca zawodowy z uprawnieniami HDS składający się z IV modułów (3 
grup x 10 osób x 2 edycje):
Moduł I Kwalifikacja wstępna przyspieszona C i C+E,
Moduł II Kurs prawa jazdy kategorii C,
Moduł III Kurs prawa jazdy kategorii C+E,
Moduł IV Kurs żurawi przeładunkowych HDS.

3. Operator wózka jezdniowego z ładowarką teleskopową (2 grup x 10 osób 
x 2 edycje).

Zaplanowane w projekcie kursy kwalifikacyjne odbywać się będą w czterech 
lokalizacjach: Rzeszów, Jarosław, Sieniawa i Stalowa Wola.

W ramach I edycji projektu Formularz zgłoszeniowy można złożyć w 
terminie od 23.04.2018 r. do 07.05.2018 r.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na 
stronie www.wiraz.eu/projekt-ue.

Kontakt


Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00