Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Zagrożenie lawinowe 1 stopień Opis panującej sytuacji: Nieznaczne zagrożenie utrzymuje się na niektórych stromych stokach, gdzie wiejący wiatr odłożył i uformował deski śnieżne o znacznej grubości. Niebezpieczeństwo dotyczy głównie stromych stoków, zagłębień terenowych, jarów o różnych wystawach, ale w szczególności północnych i północno - wschodnich z depozytami nawianego i zgromadzonego śniegu. Występująca na znacznym obszarze zróżnicowana grubość pokrywy, narastająca wraz ze wzrostem wysokości i dochodząca do 120 cm jest częściowo stabilizowana przez wystającą roślinność. Pokrywa zbudowana jest z kilku warstw śniegu zsiadłego, zmetamorfizowanego o różnych twardościach, poprzedzielanych warstwami cien- kich lodoszreni i jest na ogół stabilna. Górne warstwy po krótkotrwałej odwilży uległy zmrożeniu tworząc twardą, monolityczną budowlę. Wyrazistość przebiegu szlaków turystycznych uzależniona od aktualnej widzialności /tyczki kierun- kowe lokalnie pod śniegiem/. Miejscami możliwe oblodzenia. Informacja o szlakach zamkniętych znajduje się na stronie Bieszczadzkiego Parku Narodowego https://www.bdpn.pl/ Opis ogłoszonego stopnia według skali: Stabilność pokrywy śnieżnej: Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Prawdopodobieństwo wyzwolenia (zejścia) lawiny: Wyzwolenie lawiny na ogół jest możliwe tylko przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miej- scach w terenie ekstremalnie stromym. Możliwe jest samorzutne schodzenie lawin głównie w postaci zsuwów i małych lawin. Zalecenia dla ruchu osób: Na ogół dogodne warunki dla wędrówek. Szczególną ostrożność należy zachować na stokach ekstremalnych i bardzo stromych. Meteorologiczne Brak powiadomień Hydrologiczne Brak powiadomień

INFORMACJA O WYBORACH SOŁTYSÓW

1. Na mocy uchwały Nr V/27/2019 Rady Gminy Krzywcza z dnia 18 stycznia 2019 r. zarządzono wybory sołtysów we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy Krzywcza. Datę wyborów wyznaczono na niedzielę 24 lutego 2019 r. 2. Wybory...

28 stycznia 2019

Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków w ramach PP „Czyste Powietrze” od dnia 21.01.2019 r. przez WFOŚiGW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza, że 21 stycznia 2019 r. wznowiony został nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną...

23 stycznia 2019
  • Uroczystości
  • Kultura
  • Sport
  • Oświata
  • Inwestycje

11 listopada 2018 roku zorganizowano w Krzywczy Gminne Obchody Święta Niepodległości. Organizatorami tego wydarzenia byli: Wójt Gminy Krzywcza, Parafia Rzymskokatolicka w Krzywczy i Zespół Szkół w Krzywczy. W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe: z Zespołu Szkół...

13 listopada 2018

2 września w Dubiecku zostały zorganizowane Dożynki Powiatu Przemyskiego. Gminę Krzywcza reprezentowała delegacja z Ruszelczyc (Panie z OSP Ruszelczyce ) wraz z chórem „Gloria”z Babic. Swoim wieńcem Panie obdarowały Wójta Gminy Krzywcza p. Wacława Pawłowskiego....

6 września 2018

29 sierpnia 2018 roku w Reczpolu zostały zorganizowane Dożynki Gminne przez Gminę Krzywcza, Parafię Rzymskokatolicką w Krzywczy oraz Sołtysa Wsi Reczpol. Przy przepięknej słonecznej pogodzie rolnicy Gminy Krzywcza dziękowali za plony, zabawa trwała do późnych...

24 sierpnia 2018

10 czerwca br. w Krzywczy zorganizowano Piknik Rodzinny. O godzinie 14.00 w kościele parafialnym w Krzywczy odprawiona została Msza Święta w intencji rodzin. Od godziny 15, po uroczystym rozpoczęciu Pikniku przez p. Wacława Pawłowskiego Wójta...

11 czerwca 2018

30 listopada br. w Świetlicy Wiejskiej w Babicach zorganizowany został wieczór podsumowujący projekt „Tatry – wolności ołtarze” – cykl zajęć edukacyjnych poświęconych odzyskiwaniu niepodległości na terenie Podhala. Projekt ten był realizowany w ramach Podkarpackich Inicjatyw...

5 grudnia 2018

...

26 listopada 2018

24 listopada 2018 roku w Świetlicy Wiejskiej w Ruszelczycach zorganizowano Gminne Andrzejki dla dzieci. W ramach wspólnej zabawy zorganizowano gry, konkursy, malowanie twarzy. Impreza była prowadzona przez animatorów z firmy BazylArt. Gminne Andrzejki dla dzieci...

26 listopada 2018

Zapraszamy, na terenie Gminy Krzywcza na nieodpłatne zajęcia z aerobiku w każdy piątek o godz. 18.30 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach przez 7 tygodni. Pierwsze spotkanie 5 października br. Szczegóły na plakacie!    ...

20 września 2018

Siłownie terenowe – aktywność ruch i zdrowie – STARiZ Z radością informujemy, że w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 06.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację projektu współpracy, którego celem jest „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej,...

23 lipca 2018

19 maja 2018 roku w sali sportowej w Dubiecku zorganizowano eliminacje powiatowe XIX Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Udział w rozgrywkach wzięło 41 zawodniczek z terenu Powiatu Przemyskiego, z czego 16 osób z terenu Gminy Krzywcza....

22 maja 2018

  Niniejszym informujemy, że firma Voice Net S.A. realizuje na terenie Państwa Gminy projekt mający na celu budowę sieci światłowodowej.      Sieć światłowodowa umożliwi dostarczenie do gospodarstw domowych oraz instytucji w Państwa Gminie usług szerokopasmowych:...

18 kwietnia 2018

Informacja o realizowanym projekcie – SZKOŁY MARZEŃ...

11 września 2018

Ogłoszono Zapytanie ofertowe nr 1/9.1/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa wyposażenia wypoczynkowego, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego dla oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Zespole Szkół w...

2 lipca 2018

Kontakt


Gmina Krzywcza

Krzywcza 36
37-755 Krzywcza
16 671 14 86 16 671 14 84 sekretariat@krzywcza.pl
Gmina Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Urząd Gminy Krzywcza NIP: 7952306307 REGON: 650900393
Godziny urzędowania Pon - Pt. 7.00 - 15.00